Amniocentéza

13-weeks-pregnant

Amniocentéza

 • Odběr plodové vody
 • Nejrozšířenější invazivní vyšetření prenatální diagnostiky
 • Navrhuje ho lékař v genetické ambulanci
 • Žena má samozřejmě právo toto vyšetření odmítnout
 • K odběru dochází nejčastěji mezi 15. – 16. týdnem těhotenství (ale může k němu dojít i později), toto období je nejvhodnější díky dostatečnému množství plodové vody, minimalizuje se tím riziko poškození plodu
 • Vyšetření je prováděno ambulantně
 • V leže na zádech a pod ultrazvukovou kontrolou, aby lékař přesně věděl kde je plod, je dlouhou jehlou skrz dělohu nabrán vzorek plodové vody
 • Ve vzorku plodové vody jsou obsaženy i buňky plodu
 • Na výsledky je obvykle nutné čekat několik týdnů, neboť dochází ke kultivaci buněk
 • Vyšetření může být provedeno různými způsoby, dle toho, na který možný problém je nutné se zaměřit
 • Aminocentéza dokáže odhalit choromozomální odchylky (např. Downův syndrom, Edwardsův syndrom, Patauův syndrom, Turnerův syndrom), mutace DNA dle konkrétního dědičného zatížení (např. cystická fibróza), dědičné metabolické poruchy apod.
 • V případě indikace k vyšetření je hrazena pojišťovnou

Komu je určena?

 • Amniocentéze předchází vyšetření v genetické ambulanci, kde ji lékař na základě vyšetření a anamnézy může doporučit
 • Návštěvu genetika doporučuje gynekolog na základě několika důvodů
  • Abnormality při ultrazvukových vyšetřeních
  • Vyšší věk těhotné ženy, obvykle nad 35 let
  • Vyšší riziko vrozených vývojových vad dle 1.trimestrálního NT screeningu (více o něm na zde )
  • Opakované potraty v předchozích těhotenství
  • Porod postiženého dítěte v některém z předchozích těhotenství
 • Dalšími důvody pro sledování v genetické ambulanci a pro případné doporučení aminocentézy jsou:
  • Genetické odchylky u rodičů dítěte
  • Výskyt dědičných onemocnění v rodině
  • Kontakt těhotné s některými chemickými látkami nebo rentgenovým zářením

Rizika

 • Aminocentéza sebou přináší několik rizikDoctor with laptop and pregnant woman in doctor's office
  • Zavlečení infekce
  • Odtok plodové vody (obvykle jen krátkodobý)
  • Krvácení
  • Poškození plodu jehlou
  • Potrat – spojitost je považována za spornou, ale udává se, že je riziko 1:100 (tedy 1%), že dojde po aminocentéze k potratu
 • Obecně jsou rizika považována za nízká, týkají se jen malého procenta provedených výkonů, ovšem pokud by měla být prováděna zbytečně, jsou samozřejmě až příliš vysoká

Alternativy

 • Již v prvním trimestru může dojít k odběru chloridových klků, tato metoda má podobná rizika jako aminocentéza a nehodí se pro všechny. Hlavní výhoda je zejména v časnějším rozpoznání případné vady, a pokud opravdu dojde k této krajní variantě, možnosti dřívějšího potratu (jde zejména o lepší psychosociální důsledky pro rodiče)
 • V současné době lze podstoupit vyšetření krve, které by mělo částečně nahrazovat aminocentézu, zejména v detekci chromozomálních vadách. Přesnost u nejběžnějších chromozomálních odchylek je 99%.
  • Těchto testů je několik a nejsou hrazeny pojišťovnou
  • K nejnovějším patří Trisomy test slovenských vědců. Je velmi dobře dostupný, Krev odebere sestra v gynekologické ambulanci (pokud lékař spolupracuje s firmou) výsledky jsou do 7 dnů (od připsání peněz na účet) zaslány lékaři, který je s těhotnou probere. Patří k levnějším, vyjde na 9600Kč
  • Harmony test je test americké firmy, krev je zasílána do laboratoře v USA. Odběr krve, genetická konzultace a ultrazvuk je prováděn v centrech sídlících v osmi českých a moravských městech. Jeho cena je téměř 15 000Kč
  • Pranascan je u nás dostupný nejdéle a to od roku 2012. Krev se zasílá k vyšetření do laboratoře v Hong-Kongu, proto výsledky získáte přibližně za 2 týdny. Cena je kolem 12 000Kč

Rozhodnutí

 • Rozhodnutí, zda vyšetření podstoupit je jen a jen na ženě, případně tedy obou partnerech
 • Lékař může jen vysvětlit rizika a důsledky, neměl by sám doporučovat a radit
 • Zásadou je, že by rizika plynoucí z aminocentézy neměla být vyšší než rizika, kvůli kterým je podstupována
 • Je to invazivní vyšetření, které má své místo při prenatální diagnostice, ale naštěstí se týká jen části žen

Hanka Jeřábková

Hanka Jeřábková: Maminka Lukáška (4/2012) a Verunky (9/2014). Můj čas teď naplňují děti a bylo to tak, i než jsem měla své vlastní, protože jsem pracovala jako učitelka na základní škole a potom v dětské knihovně. I na rodičovské dovolené chci něco vytvářet, proto ráda vyrábím a vymýšlím pro své děti, a proto jsem se zapojila do projektu chevali-baby.cz. Baví mě knihy, deskové hry, výlety, sport.

Komentáře

  Přidat komentář

  * Nezapomeňte na povinné pole.