Kategorie: Očkování

Černý kašel

Černý kašel = Dávivý kašel = Pertuse = lat.: Pertussis Zdroj nemoci: Černý kašel je vysoce infekční nemoc, kterou způsobují toxiny tvořené bakterií Bordetella pertussis. Přenáší se kapénkově, tj. nejčastěji kašláním, kýcháním či smrkáním, ale i mluvením, nebo líbáním – přenos vzduchem nebo přímým kontaktem s člověkem, který již má černý kašel, nebo v místech, kde se nemocný vyskytoval....

Diftérie

Záškrt (diftérie)

            Záškrt (diftérie) je infekční onemocnění, které způsobuje bakterie Corynebacterium diphtheriae inkubační doba nemoci je 2-5 dnů zdrojem nákazy je nemocný člověk, rekonvalescent, nebo bacilonosič – přenáší se vzduchem (kapénkově), případně kontaminovanými předměty vstupem do těla se kromě dýchacích cest může stát i poranění kůže, nebo vagína v místě vstupu...

vaccine_syringe_vials-pozadí očkování

Vakcína Infanrix hexa

Co je to vakcína Infanrix hexa a k čemu se používá? Infanrix hexa je vakcína, která se podává k ochraně dětí proti šesti nemocem: JEDNOTLIVÉ NEMOCI, proti kterým se očkuje Infanrix HEXA vakcínou najdete rozepsané v samostatných článcích. Níže uvádím jen stručný přehled: Záškrt (diftérie) je závažná bakteriální infekce, která postihuje především dýchací cesty a někdy také...